Základní pravidla pro hosty

Airbnb vyžaduje, aby hosté respektovali váš domov a dodržovali v něm domácí pravidla.
Od Airbnb dne 16. lis 2022
2minutové čtení
Aktualizováno 21. čvc 2023

Hlavní témata

 • Základní pravidla ukládají hostům odpovědnost za čistotu, škody na majetku a dodržování domácích pravidel

 • Opakovaná porušení můžou mít pro hosty následky

Poznámka editora: Tento článek byl zveřejněn v rámci zimního vydání Airbnb 2022. Informace se mohly od jeho zveřejnění změnit. Přečtěte si více o našem nejnovějším vydání.

Osm z deseti rezervací na Airbnb v roce 2022 bylo zakončeno pětihvězdičkovým hodnocením pro hostitele. V péči o hosty děláte maximum. A my děláme maximum, abychom se postarali o vás.

Abychom zajistili, že hosté budou respektovat vaše domovy, zavádíme základní pravidla – nový soubor vymahatelných standardů, které musí všichni hosté dodržovat. Jsou jednoduchá a jasná a ukážeme je každému hostu ještě před zamluvením rezervace.

Stanovení jasných pravidel pro hosty

Domácí pravidla nabízejí způsob, jak si s hosty nastavit očekávání hned od začátku. V souladu se základními pravidly platí, že všechna vámi nastavená standardní domácí pravidla jsou vymahatelná v případech, kdy se s hosty nebudete moct domluvit.

Z našeho seznamu standardních domácích pravidel si můžete vybrat ta, která se týkají:

 • Domácích mazlíčků
 • Večírků a oslav
 • Kouření, vapování a e-cigaret
 • Nočního klidu
 • Časů příjezdů a odjezdů
 • Maximálního počtu hostů
 • Komerčního focení a natáčení

Pokud máte speciální pokyny, které nejsou zahrnuty ve standardních domácích pravidlech, můžete je napsat do dodatečných pravidel v nastavení nabídky.

Domácí pravidla jsou zobrazena na čtyřech místech: na stránce nabídky, na obrazovce s potvrzením rezervace, v e-mailu Balte kufry a v Průvodci příjezdem, který hosté dostanou před začátkem pobytu.

Co děláme, abychom posilovali respekt k vašemu domovu

Základní pravidla vyžadují, aby se hosté k vašemu ubytování chovali jako ke svému. Po odjezdu by neměli hosté zanechat ubytování ve stavu, které vyžaduje hloubkový nebo nepřiměřený úklid. Sem spadají například koberce znečištěné domácími mazlíčky.

Pokud hosté způsobí škodu, která přesahuje běžné opotřebení, očekáváme od nich, že se s vámi domluví na rozumném řešení. Také očekáváme, že za způsobenou škodu, chybějící předměty nebo neočekávané náklady na úklid zaplatí přiměřenou částku.

Pokud se tak nestane, jste krytí Ochranou hostitelů proti škodám, která je součástí programu AirCover pro hostitele.

Uplatňování základních pravidel

Pokud hosté nedodrží základní pravidla, můžete to nahlásit tak, že hostovi dáte během procesu hodnocení nízké hodnocení za čistotu nebo dodržování domácích pravidel, nebo že kontaktujete komunitní podporu.

Řekněme například, že vaše standardní domácí pravidla nepovolují kouření. Pokud zjistíte, že hosté u vás kouřili, a nahlásíte nám to, postaráme se, aby za to nesli odpovědnost.

Hostům, kteří porušují standardní domácí pravidla opakovaně, může být pozastaven účet, nebo můžou být z Airbnb odebráni. Pokud host poruší vaše dodatečná pravidla, pak vás v následných krocích podpoříme.

Pokud hosta na porušení domácích pravidel upozorníte, a ten vám zanechá odvetné hodnocení, můžete jeho hodnocení zpochybnit.

Ochrana hostitelů proti škodám není pojistka. Nevztahuje se na hostitele, kteří nabízejí pobyty v Japonsku, kde platí Pojištění hostitelů v Japonsku, ani na hostitele, kteří hostí pobyty prostřednictvím Airbnb Travel LLC. Pro hostitele nabízející pobyty v pevninské Číně platí Pojistné krytí hostitelů v Číně. Pamatujte, že všechny částky krytí jsou uvedeny v USD.

U nabídek ve státě Washington se na smluvní závazky Airbnb v rámci Ochrany hostitelů proti škodám vztahuje pojistka zakoupená společností Airbnb. Ochrana hostitelů proti škodám nesouvisí s Pojištěním odpovědnosti pro hostitele. Na Ochranu hostitelů proti škodám se vztahují podmínky a výjimky.

Hlavní témata

 • Základní pravidla ukládají hostům odpovědnost za čistotu, škody na majetku a dodržování domácích pravidel

 • Opakovaná porušení můžou mít pro hosty následky

Airbnb
16. lis 2022
Bylo to užitečné?