Návrhy se zobrazí po zadání do vyhledávacího pole. Návrhy k vyhledání můžeš procházet šipkami nahoru a dolů. Pro výběr použij enter. Pokud vybereš frázi, odešle se k vyhledání celá fráze. Jestliže se jedná o odkaz, prohlížeč přejde na danou stránku.
Zásady komunity

Podmínky obsahu Airbnb

Zveřejněním obsahu na Airbnb souhlasíš s dodržováním těchto podmínek. Za obsah se považují veškeré písemné, fotografické, audio, video a další formy:

 • Texty: Názvy a popisy nabídek, profilové stránky, veřejná a soukromá hodnocení, zpětná vazba, příspěvky v Komunitním centru a zprávy pro Airbnb, hostitele nebo hosty
 • Vizuální prvky: Fotografie a videa a také prvky zobrazené na fotografiích a ve videích (jako jsou plakáty nebo umělecká díla na zdech)

Vyhrazujeme si právo odstranit zcela nebo zčásti veškerý obsah, který porušuje tato pravidla, Obchodní podmínky, Komunitní standardy, Zásady pro psaní hodnocení, nebo z jakéhokoliv jiného důvodu podle našeho výhradního uvážení. V případě opakovaného nebo vážného porušení pravidel můžeme také omezit, pozastavit nebo odstranit účet na Airbnb, kterého se to týká.

Airbnb nepovoluje:

 • Obsah vytvořený výhradně za účelem reklamy nebo jiného komerčního obsahu, včetně log společnosti, odkazů nebo názvů společností
 • Spam, nevyžádaný kontakt nebo obsah, který je opakovaně sdílen rušivým způsobem
 • Obsah, který podporuje nebo propaguje nezákonnou nebo škodlivou činnost nebo je sexuálně explicitní, násilný, grafický, výhružný nebo obtěžující
 • Obsah, který je diskriminační (více v našich Nediskriminačních zásadách)
 • Obsah, ve kterém se někdo vydává za jinou osobu, entitu, majitele účtu nebo zástupce Airbnb
 • Obsah, který je nelegální nebo který porušuje práva jiné osoby nebo subjektu, včetně duševního majetku a práva na soukromí
 • Obsah uvádějící soukromé nebo důvěrné informace jiné osoby, včetně informací, které umožňují zjistit umístění nabídky ubytování

Další porušení zásad v konkrétních případech:

Názvy nabídek

 • Názvy nabídek, které nejsou relevantní s ohledem na typ nabídky, její styl nebo zkušenost z pobytu
 • Názvy, které obsahují symboly nebo emotikony

Stránky nabídky nebo profilu

 • Nabídky a profily, které uvádějí podvodné, nepravdivé, zavádějící nebo klamavé informace

Komunitní centrum

 • Obsah, který v rámci širší debaty není k tématu, neklade otázky nebo neposkytuje relevantní informované odpovědi na dotazy
 • Obtěžování, trolling, nebo opakované napadání členů komunity

Hodnocení

Vlastní adresy URL

Obsah týkající se COVID-19

  Jak nahlásit obsah, který porušuje naše pravidla

  Pokud se domníváš, že obsah porušuje naše zásady, můžeš ho nahlásit přímo v aplikaci nebo nás můžeš kontaktovat.

  Pomohl ti tento článek?

  Související články

  Nech si poradit s rezervací, účtem a podobně.
  Přihlásit se nebo se zaregistrovat