Návrhy se zobrazí po zadání do vyhledávacího pole. Návrhy k vyhledání můžeš procházet šipkami nahoru a dolů. Pro výběr použij enter. Pokud vybereš frázi, odešle se k vyhledání celá fráze. Jestliže se jedná o odkaz, prohlížeč přejde na danou stránku.
Zásady komunity

Podmínky polehčujících okolností a koronavirus (COVID-19)

Poznámka: 31. května 2022 jsme aktualizovali naše Podmínky polehčujících okolností krytí nemoci COVID-19:

• U rezervací zamluvených 31. května 2022 nebo později už dole uvedené okolnosti související s COVID-19 nejsou kryty. Storno podmínky hostitele budou platit jako obvykle.

• U rezervací zamluvených před 31. květnem 2022 budou níže uvedené okolnosti související s COVID-19 nadále kryty.

Na rezervace z programu Airbnb Luxedomácí rezervace v Jižní Koreji se vztahují odlišné podmínky.

Aktualizováno 31. května 2022

Dne 11. března 2020 prohlásila Světová zdravotnická organizace (WHO) epidemii koronaviru známou jako COVID-19 za globální pandemii. Od té doby se nákaza rychle šířila a vlády po celém světě podnikaly rychlé kroky k jejímu zpomalení.

Na tuto situaci jsme zareagovali a s cílem ochránit naši komunitu jsme v rámci našich zásad polehčujících okolností poskytli v souvislosti s COVID-19 následující krytí.

Tip: Pokud jsi host, najdeš možnosti zrušení rezervace a vrácení peněz na stránce Pobyty po zvolení konkrétního pobytu. Zjisti jak. Pokud jsi hostitel, najdeš informace na hostitelské palubovce.

Souhrn

Podmínkami polehčujících okolností jsou kryty rezervace pobytů a zážitků Airbnb, které byly zamluveny nejpozději 14. března 2020 s datem příjezdu do 45 dnů od dneška, a tudíž můžou být před příjezdem zrušeny. Hosté, kteří se rozhodnou své rezervace zrušit, si můžou vybrat způsob zrušení a vrácení peněz. Hostitelé můžou rezervace zrušit bez poplatku nebo dopadu na svůj status Superhostitele, pokud poskytnou platný důkaz prokazující, že jsou ke zrušení oprávněni. Airbnb ti buď vrátí peníze, nebo pošle cestovní kredit, který bude zahrnovat veškeré servisní poplatky za kryté zrušené rezervace. Ke zrušení rezervace podle těchto podmínek budeš muset doložit fakta a/nebo předložit dokumentaci podporující dané polehčující okolnosti.

U rezervací zamluvených po 14. březnu 2020 a před 31. květnem 2022 budou platit storno podmínky hostitele jako obvykle, s výjimkou případů, kdy se host nebo hostitel nakazí onemocněním COVID-19.

Na rezervace zamluvené 31. května 2022 nebo později se budou vztahovat storno podmínky hostitele. Na okolnosti související s COVID-19 se krytí vztahovat nebude.

Zrušení rezervací se bude řešit v souladu s pojistným krytím polehčujících okolností platným v době podání žádosti a rezervace, které již byly zrušeny, nebudou přehodnoceny.

Pokud rezervace již začala (příjezd proběhl), tato polehčující okolnost se na ni nevztahuje.

Na domácí rezervace v Jižní Korejirezervace z programu Airbnb Luxe se vztahují odlišné podmínky.

Které rezervace jsou kryty

Rezervace zamluvené nejpozději 14. března 2020

Rezervace pobytů a zážitků Airbnb zamluvené nejpozději 14. března 2020 s datem příjezdu do 45 dnů od dneška můžou být před příjezdem zrušeny. To znamená, že hosté, kteří rezervaci zruší v rámci těchto podmínek, obdrží plnou finanční náhradu nebo cestovní kredit ve výši, kterou zaplatili (pokud je cestovní kredit k dispozici), hostitelé můžou zrušit rezervace v rámci těchto podmínek bez poplatku nebo dopadu na svůj status Superhostitele a Airbnb jim vrátí veškeré servisní poplatky ve formě peněz nebo cestovního kreditu.

Na rezervace pobytů a zážitků Airbnb, které byly zamluveny nejpozději 14. března 2020 s datem příjezdu později než 45 dnů ode dneška, se polehčující okolnosti související s COVID-19 v současné době nevztahují. Storno podmínky hostitele budou platit jako obvykle.

Pokud rezervace již začala (příjezd proběhl), tato polehčující okolnost se na ni nevztahuje.

Rezervace zamluvené mezi 14. březnem 2020 a 31. květnem 2022

Na rezervace pobytů a zážitků Airbnb zamluvené mezi 14. březnem 2020 a 31. květnem 2022 se budou jako obvykle vztahovat storno podmínky hostitele. To znamená, že na tyto rezervace se naše podmínky polehčujících okolností nevztahují s výjimkou případů, kdy se host nebo hostitel nakazí COVID-19. Mezi okolnosti související s COVID-19, na které se krytí nevztahuje, patří: narušení a zrušení dopravy, cestovní výstrahy a omezení, zdravotní výstrahy a karantény, změny platných právních předpisů a další vládní příkazy – jako jsou evakuace, uzavření hranic, zákaz krátkodobých pronájmů a zákaz vycházení.

Rezervace zamluvené 31. května 2022 nebo později

Na pobyty a zážitky Airbnb zamluvené 31. května 2022 nebo později se budou vztahovat storno podmínky hostitele. Na okolnosti související s COVID-19 se naše podmínky polehčujících okolností nevztahují.

Naše podmínky polehčujících okolností mají chránit hosty a hostitele před nepředvídatelnými okolnostmi, které vzniknou po zamluvení rezervace. Poté, co Světová zdravotnická organizace prohlásila COVID-19 za globální pandemii, se na něj již nevztahují podmínky polehčujících okolností, protože COVID-19 a jeho důsledky již nejsou nepředvídatelné nebo neočekávané. Při rezervaci si pečlivě projdi storno podmínky hostitele a zvaž výběr možnosti, která nabízí potřebnou úroveň flexibility.

Jak to funguje

Pokud jsi host, najdeš možnosti zrušení rezervace a finančních náhrad po zvolení svého pobytu na stránce Pobyty.Zjisti jak. Pokud jsi hostitel, najdeš informace na hostitelské palubovce.

Aktualizace a informace týkající se koronaviru

V Informačním centru jsme připravili články, které pomáhají naší komunitě v tomto těžkém období. Najdeš tam nejnovější zprávy o naší reakci na COVID-19, od aktualizací podmínek po informační zdroje pro hostitele a hosty.

Můžeš si taky projít Podmínky polehčujících okolností a zjistit, co je kryto v případech nesouvisejících s COVID-19.

Žádáme všechny členy komunity, aby při komunikaci s ostatními pamatovali na respekt, začlenění a naše nediskriminační zásady.

Dodržování těchto zásad budeme i nadále monitorovat. Sleduj tuto stránku, budeme ji aktualizovat a přidávat nové informace.

Pomohl ti tento článek?

Související články

Nech si poradit s rezervací, účtem a podobně.
Přihlásit se nebo se zaregistrovat